Mine tre mærkesager

Kultur skaber Vækst:

Kultur er det, der binder os sammen som mennesker på tværs af generationer, samfundslag og interesser. Det kan fortælle os hvem vi var og hvem vi er, skabe debat og sætte vigtige samfundsemner på dagsorden.

En synlig og bevidst kulturpolitik kan åbne byer og landsdele op som visionære, imødekommende og spændende og skabe vækst. Kulturen er bredt defineret og rummer eksempelvis sporten, teater, musik, dans, litteratur.

Det kan flytte vores grænser som mennesker, både i forhold til vores omverden og vores medmennesker, unge som gamle.

Folkeskolen:

En god start i livet – Verdens bedste Folkeskole. Mine næsten ti år i folkeskolen har gjort mig klar over, at hvis man skal forsøge at komme den negative sociale arv til livs, så skal alle børn have det absolut bedste skoletilbud, uanset økonomisk formåen – derfor skal det tilbud vi tilbyder til alle fra Staten være det bedst mulige.

Et stærkt erhvervsliv:

Jeg er tilhænger af vores velfærdssamfund og en bevarelse af det, men for at vi kan bevare det, så skal vi også sørge for optimale vilkår for dem, der kan. Virksomhederne skal have gode vilkår, så det giver råd til nye arbejdspladser og flere penge til fællesskabet. Det skal være gennemskueligt, tilgængeligt og indbringende at være iværksætter og placere virksomheder i Danmark.

Hvorfor stiller jeg så op i politik?

Tja, uagtet at jeg ikke er “Cand. Politiker”, så har jeg en vis portion erfaring. Eksempelvis har jeg været borger i dette land igennem mere end tre årtier?

Hvorfor egentlig Konservativ?

Fordi jeg kan godt identificere mig med det konservative værdigrundlag. Her ser man staten som et fællesskab med en positiv værdi, der har et moralsk ansvar og pligt til at sørge for de svage i samfundet☺️

“Den der har evnen, har pligten”, det er jeg opdraget med. Jeg er tilhænger af vores Velfærdssamfund og en bevarelse af det, men for at vi kan bevare det, så skal vi også sørge for optimale vilkår for dem, der kan….

Konservatismen anskuer samfundet som en helhed, hvori vi som individerne er født forskellige, men jævnbyrdige, og henvist til at have forskellige differentierede roller.
“For at behandle folk ens, så må de behandles forskelligt” ….Vi må derfor sigte efter at afsøge, hvad der er de forskellige behov og hvordan de tilgodeses bedst muligt…?